Kursutvärdering – Sociala medier

Tack för en trevlig dag!

Som tack för att du fyller i kursutvärderingen kommer du att skickas vidare till en sida du kan ladda ner utbildningsmaterialet från dagen.

Kursutvärdering Rekryteringslots Dalarna
 •   Arbetar med personalfrågor på strategisk nivå
    Arbetar med personalfrågor på operativ nivå
    Arbetar med kommunikation på strategisk nivå
    Arbetar med kommunikation på operativ nivå
    Arbetar med andra områden
 •   Endast förmiddag
    För- och eftermiddag
    Endast eftermiddag

 •   I mycket hög grad
    I hög grad
    Delvis
    Inte alls
 •   Ja
    Nej

 •   I mycket hög grad
    I hög grad
    Delvis
    Inte alls