Utbildningar – digitala medier

Digitalisera erbjuder utbildningar i sociala medier, webbredaktörskap, digital strategi och mätning och analys. Utbildningarna skräddarsys enligt önskemål från kunden.

Utbildningarna kan genomföras både som delmoment i större kompetensutvecklings-satsningar eller som halvdags- heldags- eller tvådagarsutbildningar. Kortare workshops med personalgrupper som fokuserar på den egna verksamhetens utmaningar erbjuds också.

Kontakta oss för utbildningsupplägg och offert