Samordnare digitala projekt

Trött på vildvuxna webbprojekt?

Är du också trött på webbprojekt som drar ut på tiden och spräcker budgeten? Som sväller ut till oväntade jätteprojekt som slukar all din tid och begraver dig i praktiska detaljer? Projekt där kommunikationen inte fungerar mellan beställare och utförare och som trots stora ansträngningar ändå inte levererar det resultat som ni hade tänkt er?

Anlita en professionell samordnare från Digitalisera för hjälp med:

  • Nybygge eller ombyggnation av webbplats
  • Bygge av app
  • Integrationsprojekt mellan IT-system och extern webbplats
  • Intranät-bygge

Oavsett om du beställer från din egen IT-avdelning, webbyrå eller reklambyrå eller tar in extern specialistkompetens för olika delar arbetar Digitalisera med samordning utifrån ditt perspektiv som beställare. Vid uppstart av projekt kan vi också agera opartisk rådgivare vid val av leverantör och CMS.

Vad gör en digital samordnare?

Den digitala samordnaren översätter verksamhetsmålen eller projektmålen till effektmål; vad ska projektet ge för resultat? Digitalisera använder ofta metodiken Effektstyrning®

Genom att styra mot effektmål minskar behovet av detaljstyrning och tid frigörs. Samordnaren bevakar att projektet håller tids- och budgetramar och ser till att filtrera bort frågor kring praktiska detaljer från ditt bord. Istället får du löpande uppdateringar och väl förberedda underlag inför strategiska beslut, presenterade på ett överskådligt sätt.

Digitalisera styr bort projektet från de vanligaste minorna, säkrar upp att rätt kompetens finns i projektet och lyfter varningsflaggen när projektet är på väg att driva ut ur ramarna. Målet är att optimera projektet så att ni inte skjuter över målet på bekostnad av budgetramarna, eller träffar under målet på bekostnad av kvalitet och användarupplevelse.

Vill du veta mer om hur din verksamhet kan ha nytta av en digital samordnare? Kontakta oss