Digitala kampanjer

Dags att gå ut med en kampanj men ni känner er osäkra på den digitala delen av kampanjen? Är Instagram verkligen rätt huvudkanal och kommer ni att nå rätt målgrupp via Facebook? Hur ska man gruppera sökorden kring kampanjen i Google AdWords och bör man satsa på displaynätverket? Är bannerannonsering fortfarande relevant och vart får vi bäst CPC?

Att lyckas med digitala kampanjer kräver andra kunskaper än för traditionella kanaler. Ett framgångsrikt annonskoncept behöver inte lyckas i digitala kanaler, hur bra byråns pitch än var. Framgångsrik digital kommunikation har sina egna spelregler och med hjälp av en expert på just digital kommunikation kan ett kampanjkoncept översättas till ett välfungerande digitalt koncept – utan att syftet och kärnan i kampanjen går förlorad.

Digitalisera hjälper kunder att:

 • hänga på en digital kampanj på huvudkampanjen
 • ta fram hela kampanjkoncept för digitala kanaler
 • agera digital mediebyrå och ta fram kanalplan
 • optimera pågående kampanjer utifrån uppmätta effekter
 • analysera och bedöma resultatet av avslutade kampanjer
 • koppla ihop kampanjerna mot konverteringsmål på kundens webbplats/app

Vi jobbar med många olika typer av kampanjer:

 • varumärkesbyggande kampanjer
 • leadsgenererande kampanjer
 • köputlösande kampanjer
 • informationskampanjer
 • rekryteringskampanjer

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kunder vi har jobbat med